form_section_instructions_header

form_section_instructions_1_paragraph

form_section_instructions_2_paragraph

form_section_instructions_3_paragraph

form_section_instructions_4_paragraph

form_section_instructions_5_paragraph

form_section_instructions_6_paragraph

form_section_instructions_7_paragraph

form_section_instructions_option_1 : form_section_instructions_option
form_section_instructions_message_label

form_section_instructions_message_text

form_section_statement_label

form_section_statement_1_paragraph

form_section_statement_1_option_1 : form_section_statement_1_option_1
form_section_statement_1_message_label

form_section_statement_1_message_text

form_section_statement_2_paragraph

form_section_statement_2_option_1 : form_section_statement_2_option_1
form_section_statement_2_message_label

form_section_statement_2_message_text

form_section_statement_3_paragraph

form_section_statement_3_option_1 : form_section_statement_3_option_1
form_section_statement_3_option_2 : form_section_statement_3_option_2
form_section_statement_3_message_label

form_section_statement_3_message_text

form_section_statement_4_paragraph

form_section_statement_4_option_1 : form_section_statement_4_option_1
form_section_statement_4_message_label

form_section_statement_4_message_text

form_section_a_1_1_header

form_section_a_1_1_message_label

form_section_a_1_1_message_text

form_section_a_1_2_label
form_section_a_1_2_sublabel
form_section_a_1_2_message_label

form_section_a_1_2_message_text

form_section_a_1_3_sublabel
form_section_a_1_3_message_label

form_section_a_1_3_message_text

form_section_a_1_4_sublabel
form_section_a_1_4_message_label

form_section_a_1_4_message_text

form_section_a_1_5_sublabel
form_section_a_1_5_message_label

form_section_a_1_5_message_text

form_section_a_1_6_sublabel
form_section_a_1_6_message_label

form_section_a_1_6_message_text

form_section_a_1_7_sublabel
form_section_a_1_7_message_label

form_section_a_1_7_message_text

form_section_a_1_8_sublabel
form_section_a_1_8_message_label

form_section_a_1_8_message_text

form_section_a_1_9_sublabel
form_section_a_1_9_message_label

form_section_a_1_9_message_text

form_section_a_1_10_sublabel
form_section_a_1_10_message_label

form_section_a_1_10_message_text

form_section_b_1_1_sublabel
form_section_b_1_1_option_1 : form_section_b_1_1_option_1
form_section_b_1_1_option_2 : form_section_b_1_1_option_2
form_section_b_1_1_message_label

form_section_b_1_1_message_text

form_section_b_1_2_sublabel
form_section_b_1_2_message_label

form_section_b_1_2_message_text

form_section_b_1_3_sublabel
form_section_b_1_3_option_1 : pełny etat
form_section_b_1_3_option_2 : niepełny etat (należy określić część etatu)
form_section_b_1_3_option_3 : liczba godzin pracy w tygodniu
form_section_b_1_3_option_4 : liczba godzin pracy w miesiącu
form_section_b_1_3_message_label

form_section_b_1_3_message_text

form_section_b_1_3_0_a_sublabel
form_section_b_1_3_0_a_message_label

form_section_b_1_3_0_a_message_text

form_section_b_1_3_0_b_sublabel
form_section_b_1_3_0_b_message_label

form_section_b_1_3_0_b_message_text

form_section_b_1_3_0_c_sublabel
form_section_b_1_3_0_c_message_label

form_section_b_1_3_0_c_message_text

form_section_b_1_3_a_sublabel
form_section_b_1_3_a_message_label

form_section_b_1_3_a_message_text

form_section_b_1_3_a_slownie_sublabel
form_section_b_1_3_a_slownie_message_label

form_section_b_1_3_a_slownie_message_text

form_section_b_1_3_b_1_sublabel
form_section_b_1_3_b_1_message_label

form_section_b_1_3_b_1_message_text

form_section_b_1_3_b_1_slownie_sublabel
form_section_b_1_3_b_1_slownie_message_label

form_section_b_1_3_b_1_slownie_message_text

form_section_b_1_3_b_2_sublabel
form_section_b_1_3_b_2_message_label

form_section_b_1_3_b_2_message_text

form_section_b_1_3_b_2_slownie_sublabel
form_section_b_1_3_b_2_slownie_message_label

form_section_b_1_3_b_2_slownie_message_text

form_section_b_1_6_sublabel
form_section_b_1_6_message_label

form_section_b_1_6_message_text

form_section_b_1_7_sublabel
form_section_b_1_7_option_1 : umowa o pracę na czas określony
form_section_b_1_7_option_2 : umowa o pracę na czas nieokreślony
form_section_b_1_7_option_3 : umowa zlecenie
form_section_b_1_7_option_4 : umowa o dzieło
form_section_b_1_7_option_5 : delegowanie
form_section_b_1_7_option_6 : mianowanie
form_section_b_1_7_option_7 : inne
form_section_b_1_7_message_label

form_section_b_1_7_message_text

form_section_b_1_7_a_message_label

form_section_b_1_7_a_message_text

form_section_c_1_1_header

form_section_c_1_1_sublabel
form_section_c_1_1_message_label

form_section_c_1_1_message_text

form_section_c_1_2_label
form_section_c_1_2_message_label

form_section_c_1_2_message_text

form_section_c_1_3_option_1 : form_section_c_1_3_option_1
form_section_c_1_3_option_2 : form_section_c_1_3_option_2
form_section_c_1_3_message_label

form_section_c_1_3_message_text

form_section_c_1_4_sublabel
form_section_c_1_4_message_label

form_section_c_1_4_message_text

form_section_d_header

form_section_d_a_paragraph

form_section_d_b_paragraph

form_section_d_address_sublabel
form_section_d_address_message_label

form_section_d_address_message_text

form_section_d_1_label
form_section_d_1_sublabel
form_section_d_1_option_1 : TAK
form_section_d_1_option_2 : NIE
form_section_d_1_message_label

form_section_d_1_message_text

form_section_d_2_sublabel
form_section_d_2_option_1 : TAK
form_section_d_2_option_2 : NIE
form_section_d_2_message_label

form_section_d_2_message_text

form_section_d_3_sublabel
form_section_d_3_option_1 : TAK
form_section_d_3_option_2 : NIE
form_section_d_3_message_label

form_section_d_3_message_text

form_section_d_4_sublabel
form_section_d_4_option_1 : TAK
form_section_d_4_option_2 : NIE
form_section_d_4_message_label

form_section_d_4_message_text

form_section_d_5_a_sublabel
form_section_d_5_a_option_1 : TAK
form_section_d_5_a_option_2 : NIE
form_section_d_5_a_message_label

form_section_d_5_a_message_text

form_section_d_5_b_sublabel
form_section_d_5_b_option_1 : TAK
form_section_d_5_b_option_2 : NIE
form_section_d_5_b_message_label

form_section_d_5_b_message_text

form_section_d_6_a_sublabel
form_section_d_6_a_option_1 : TAK
form_section_d_6_a_option_2 : NIE
form_section_d_6_a_message_label

form_section_d_6_a_message_text

form_section_d_6_b_sublabel
form_section_d_6_b_option_1 : TAK
form_section_d_6_b_option_2 : NIE
form_section_d_6_b_message_label

form_section_d_6_b_message_text

form_section_d_7_header

form_section_d_7_sublabel
form_section_d_7_message_label

form_section_d_7_message_text

form_section_d_8_sublabel
form_section_d_8_message_label

form_section_d_8_message_text

form_section_d_9_sublabel
form_section_d_9_message_label

form_section_d_9_message_text

form_section_attachments_header

form_section_attachments_message_label

form_section_attachments_message_text

form_section_attachments_list_sublabel
form_section_attachments_list_message_label

form_section_attachments_list_message_text

form_section_regulations_header

form_section_regulations_instruction_label
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
ma być własnoręcznie podpisane przez właściwego mocodawcę
(tj. właściciela firmy lub osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z KRS).

Niedopuszczalnym jest złożenie podpisu przez występującego w sprawie pełnomocnika.

form_section_regulations_info_paragraph

form_section_regulations_instruction_paragraph

form_section_regulations_option_1 : y
form_section_regulations_message_label

form_section_regulations_message_text