form_section_instructions_header

form_section_instructions_1_paragraph

form_section_instructions_2_paragraph

form_section_instructions_3_paragraph

form_section_instructions_4_paragraph

form_section_instructions_5_paragraph

form_section_instructions_6_paragraph

form_section_instructions_option_1 : form_section_instructions_option
form_section_instructions_message_label

form_section_instructions_message_text

form_section_a_1_header

form_section_a_1_option_1 : form_section_a_1_option_1
form_section_a_1_option_2 : form_section_a_1_option_2
form_section_a_1_option_3 : form_section_a_1_option_3
form_section_a_1_option_4 : form_section_a_1_option_4
form_section_a_1_option_5 : form_section_a_1_option_5
form_section_a_1_message_label

form_section_a_1_message_text

form_section_statement_label

form_section_statement_1_paragraph

form_section_statement_1_option_1 : form_section_statement_1_option_1
form_section_statement_1_message_label

form_section_statement_1_message_text

form_section_statement_2_paragraph

form_section_statement_2_option_1 : form_section_statement_2_option_1
form_section_statement_2_message_label

form_section_statement_2_message_text

form_section_statement_3_paragraph

form_section_statement_3_option_1 : TAK
form_section_statement_3_option_2 : NIE
form_section_statement_3_message_label

form_section_statement_3_message_text

form_section_statement_4_paragraph

form_section_statement_4_option_1 : form_section_statement_4_option_1
form_section_statement_4_message_label

form_section_statement_4_message_text

form_section_b_1_header

form_section_b_1_sublabel
form_section_b_1_message_label

form_section_b_1_message_text

form_section_b_2_1_sublabel
form_section_b_2_1_message_label

form_section_b_2_1_message_text

form_section_b_2_2_radio_sublabel
form_section_b_2_2_radio_option_1 : taki sam jak wyżej
form_section_b_2_2_radio_option_2 : inny
form_section_b_2_2_radio_message_label

form_section_b_2_2_radio_message_text

form_section_b_2_2_message_label

form_section_b_2_2_message_text

form_section_b_3_header

form_section_b_3_option_1 : form_section_b_3_option_1
form_section_b_3_option_2 : form_section_b_3_option_2
form_section_b_3_option_3 : form_section_b_3_option_3
form_section_b_3_option_4 : form_section_b_3_option_4
form_section_b_3_message_label

form_section_b_3_message_text

form_section_b_3_2_1_sublabel
form_section_b_3_2_1_message_label

form_section_b_3_2_1_message_text

form_section_b_3_3_1_sublabel
form_section_b_3_3_1_message_label

form_section_b_3_3_1_message_text

form_section_b_3_3_2_sublabel
form_section_b_3_3_2_message_label

form_section_b_3_3_2_message_text

form_section_b_3_4_1_sublabel
form_section_b_3_4_1_option_1 : form_section_b_3_4_1_option_1
form_section_b_3_4_1_option_2 : form_section_b_3_4_1_option_2
form_section_b_3_4_1_option_3 : form_section_b_3_4_1_option_3
form_section_b_3_4_1_message_label

form_section_b_3_4_1_message_text

form_section_b_3_4_1_3_1_sublabel
form_section_b_3_4_1_3_1_message_label

form_section_b_3_4_1_3_1_message_text

form_section_b_3_4_2_sublabel
form_section_b_3_4_2_message_label

form_section_b_3_4_2_message_text

form_section_b_3_4_3_sublabel
form_section_b_3_4_3_message_label

form_section_b_3_4_3_message_text

form_section_b_3_4_4_sublabel
form_section_b_3_4_4_message_label

form_section_b_3_4_4_message_text

form_section_b_3_4_5_sublabel
form_section_b_3_4_5_message_label

form_section_b_3_4_5_message_text

form_section_b_3_4_6_sublabel
form_section_b_3_4_6_message_label

form_section_b_3_4_6_message_text

form_section_b_4_1_header

form_section_b_4_1_label
form_section_b_4_1_option_1 : osoba fizyczna
form_section_b_4_1_option_2 : osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
form_section_b_4_1_option_3 : osoba prawna
form_section_b_4_1_option_4 : jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
form_section_b_4_1_message_label

form_section_b_4_1_message_text

form_section_b_4_1_1_sublabel
form_section_b_4_1_1_option_1 : nadany
form_section_b_4_1_1_option_2 : nie nadany
form_section_b_4_1_1_message_label

form_section_b_4_1_1_message_text

form_section_b_4_1_1_1_message_label

form_section_b_4_1_1_1_message_text

form_section_b_4_2_1_sublabel
form_section_b_4_2_1_message_label

form_section_b_4_2_1_message_text

form_section_b_4_2_2_sublabel
form_section_b_4_2_2_message_label

form_section_b_4_2_2_message_text

form_section_b_4_4_sublabel
form_section_b_4_4_option_1 : tak
form_section_b_4_4_option_2 : nie
form_section_b_4_4_message_label

form_section_b_4_4_message_text

form_section_b_4_4_a_message_label

form_section_b_4_4_a_message_text

form_section_b_4_5_sublabel
form_section_b_4_5_option_1 : osoba fizyczna
form_section_b_4_5_option_2 : jednoosobowa działalność gospodarcza
form_section_b_4_5_option_3 : spółka cywilna
form_section_b_4_5_option_4 : spółka jawna
form_section_b_4_5_option_5 : spółka partnerska
form_section_b_4_5_option_6 : spółka komandytowa
form_section_b_4_5_option_7 : spółka komandytowo-akcyjna
form_section_b_4_5_option_8 : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
form_section_b_4_5_option_9 : spółka akcyjna
form_section_b_4_5_option_10 : gminne samorządowe jednostki organizacyjne
form_section_b_4_5_option_11 : fundacje
form_section_b_4_5_option_12 : stowarzyszenia
form_section_b_4_5_option_13 : instytuty badawcze
form_section_b_4_5_option_14 : jednoosobowa spółka skarbu państwa
form_section_b_4_5_option_15 : inne
form_section_b_4_5_message_label

form_section_b_4_5_message_text

form_section_b_4_5_a_message_label

form_section_b_4_5_a_message_text

form_section_b_4_6_sublabel
form_section_b_4_6_message_label

form_section_b_4_6_message_text

form_section_b_4_7_1_sublabel
form_section_b_4_7_1_message_label

form_section_b_4_7_1_message_text

form_section_b_4_7_2_sublabel
form_section_b_4_7_2_message_label

form_section_b_4_7_2_message_text

form_section_b_4_8_sublabel
form_section_b_4_8_message_label

form_section_b_4_8_message_text

form_section_c_1_label
form_section_c_1_sublabel
form_section_c_1_message_label

form_section_c_1_message_text

form_section_c_2_sublabel
form_section_c_2_message_label

form_section_c_2_message_text

form_section_c_3_sublabel
form_section_c_3_option_1 : form_section_c_3_option_1
form_section_c_3_option_2 : form_section_c_3_option_2
form_section_c_3_message_label

form_section_c_3_message_text

form_section_c_3_1_sublabel
form_section_c_3_1_message_label

form_section_c_3_1_message_text

form_section_c_3_2_sublabel
form_section_c_3_2_message_label

form_section_c_3_2_message_text

form_section_c_3_3_sublabel
form_section_c_3_3_message_label

form_section_c_3_3_message_text

form_section_c_3_4_sublabel
form_section_c_3_4_message_label

form_section_c_3_4_message_text

form_section_c_4_sublabel
form_section_c_4_message_label

form_section_c_4_message_text

form_section_c_5_sublabel
form_section_c_5_message_label

form_section_c_5_message_text

form_section_d_a_1_label
form_section_d_a_1_sublabel
form_section_d_a_1_message_label

form_section_d_a_1_message_text

form_section_d_a_2_sublabel
form_section_d_a_2_message_label

form_section_d_a_2_message_text

form_section_d_a_3_sublabel
form_section_d_a_3_message_label

form_section_d_a_3_message_text

form_section_d_a_4_sublabel
form_section_d_a_4_option_1 : form_section_d_a_4_option_1
form_section_d_a_4_option_2 : form_section_d_a_4_option_2
form_section_d_a_4_option_3 : form_section_d_a_4_option_3
form_section_d_a_4_option_4 : form_section_d_a_4_option_4
form_section_d_a_4_message_label

form_section_d_a_4_message_text

form_section_d_a_4_2_1_sublabel
form_section_d_a_4_2_1_message_label

form_section_d_a_4_2_1_message_text

form_section_d_a_4_3_1_sublabel
form_section_d_a_4_3_1_message_label

form_section_d_a_4_3_1_message_text

form_section_d_a_4_3_2_sublabel
form_section_d_a_4_3_2_message_label

form_section_d_a_4_3_2_message_text

form_section_d_a_4_4_1_sublabel
form_section_d_a_4_4_1_option_1 : form_section_d_a_4_4_1_option_1
form_section_d_a_4_4_1_option_2 : form_section_d_a_4_4_1_option_2
form_section_d_a_4_4_1_option_3 : form_section_d_a_4_4_1_option_3
form_section_d_a_4_4_1_message_label

form_section_d_a_4_4_1_message_text

form_section_d_a_4_4_1_3_1_sublabel
form_section_d_a_4_4_1_3_1_message_label

form_section_d_a_4_4_1_3_1_message_text

form_section_d_a_4_4_2_sublabel
form_section_d_a_4_4_2_message_label

form_section_d_a_4_4_2_message_text

form_section_d_a_4_4_3_sublabel
form_section_d_a_4_4_3_message_label

form_section_d_a_4_4_3_message_text

form_section_d_a_4_4_4_sublabel
form_section_d_a_4_4_4_message_label

form_section_d_a_4_4_4_message_text

form_section_d_a_4_4_5_sublabel
form_section_d_a_4_4_5_message_label

form_section_d_a_4_4_5_message_text

form_section_d_a_4_4_6_sublabel
form_section_d_a_4_4_6_message_label

form_section_d_a_4_4_6_message_text

form_section_d_a_5_4_sublabel
form_section_d_a_5_4_option_1 : osoba fizyczna
form_section_d_a_5_4_option_2 : jednoosobowa działalność gospodarcza
form_section_d_a_5_4_option_3 : spółka cywilna
form_section_d_a_5_4_option_4 : spółka jawna
form_section_d_a_5_4_option_5 : spółka partnerska
form_section_d_a_5_4_option_6 : spółka komandytowa
form_section_d_a_5_4_option_7 : spółka komandytowo-akcyjna
form_section_d_a_5_4_option_8 : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
form_section_d_a_5_4_option_9 : spółka akcyjna
form_section_d_a_5_4_option_10 : gminne samorządowe jednostki organizacyjne
form_section_d_a_5_4_option_11 : fundacje
form_section_d_a_5_4_option_12 : stowarzyszenia
form_section_d_a_5_4_option_13 : instytuty badawcze
form_section_d_a_5_4_option_14 : jednoosobowa spółka skarbu państwa
form_section_d_a_5_4_option_15 : inne
form_section_d_a_5_4_message_label

form_section_d_a_5_4_message_text

form_section_d_a_5_4_1_sublabel
form_section_d_a_5_4_1_option_1 : tak
form_section_d_a_5_4_1_option_2 : nie
form_section_d_a_5_4_1_message_label

form_section_d_a_5_4_1_message_text

form_section_d_a_5_4_1_a_message_label

form_section_d_a_5_4_1_a_message_text

form_section_d_a_5_4_2_1_message_label

form_section_d_a_5_4_2_1_message_text

form_section_d_a_5_4_2_2_message_label

form_section_d_a_5_4_2_2_message_text

form_section_d_a_5_4_15_message_label

form_section_d_a_5_4_15_message_text

form_section_d_a_5_5_sublabel
form_section_d_a_5_5_message_label

form_section_d_a_5_5_message_text

form_section_d_c_1_label
form_section_d_c_1_sublabel
form_section_d_c_1_message_label

form_section_d_c_1_message_text

form_section_d_c_2_sublabel
form_section_d_c_2_message_label

form_section_d_c_2_message_text

form_section_d_c_3_sublabel
form_section_d_c_3_message_label

form_section_d_c_3_message_text

form_section_d_c_4_sublabel
form_section_d_c_4_option_1 : form_section_d_c_4_option_1
form_section_d_c_4_option_2 : form_section_d_c_4_option_2
form_section_d_c_4_option_3 : form_section_d_c_4_option_3
form_section_d_c_4_option_4 : form_section_d_c_4_option_4
form_section_d_c_4_message_label

form_section_d_c_4_message_text

form_section_d_c_4_2_1_sublabel
form_section_d_c_4_2_1_message_label

form_section_d_c_4_2_1_message_text

form_section_d_c_4_3_1_sublabel
form_section_d_c_4_3_1_message_label

form_section_d_c_4_3_1_message_text

form_section_d_c_4_3_2_sublabel
form_section_d_c_4_3_2_message_label

form_section_d_c_4_3_2_message_text

form_section_d_c_4_4_1_sublabel
form_section_d_c_4_4_1_option_1 : form_section_d_c_4_4_1_option_1
form_section_d_c_4_4_1_option_2 : form_section_d_c_4_4_1_option_2
form_section_d_c_4_4_1_option_3 : form_section_d_c_4_4_1_option_3
form_section_d_c_4_4_1_message_label

form_section_d_c_4_4_1_message_text

form_section_d_c_4_4_1_3_1_sublabel
form_section_d_c_4_4_1_3_1_message_label

form_section_d_c_4_4_1_3_1_message_text

form_section_d_c_4_4_2_sublabel
form_section_d_c_4_4_2_message_label

form_section_d_c_4_4_2_message_text

form_section_d_c_4_4_3_sublabel
form_section_d_c_4_4_3_message_label

form_section_d_c_4_4_3_message_text

form_section_d_c_4_4_4_sublabel
form_section_d_c_4_4_4_message_label

form_section_d_c_4_4_4_message_text

form_section_d_c_4_4_5_sublabel
form_section_d_c_4_4_5_message_label

form_section_d_c_4_4_5_message_text

form_section_d_c_4_4_6_sublabel
form_section_d_c_4_4_6_message_label

form_section_d_c_4_4_6_message_text

form_section_d_c_5_4_sublabel
form_section_d_c_5_4_option_1 : osoba fizyczna
form_section_d_c_5_4_option_2 : jednoosobowa działalność gospodarcza
form_section_d_c_5_4_option_3 : spółka cywilna
form_section_d_c_5_4_option_4 : spółka jawna
form_section_d_c_5_4_option_5 : spółka partnerska
form_section_d_c_5_4_option_6 : spółka komandytowa
form_section_d_c_5_4_option_7 : spółka komandytowo-akcyjna
form_section_d_c_5_4_option_8 : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
form_section_d_c_5_4_option_9 : spółka akcyjna
form_section_d_c_5_4_option_10 : gminne samorządowe jednostki organizacyjne
form_section_d_c_5_4_option_11 : fundacje
form_section_d_c_5_4_option_12 : stowarzyszenia
form_section_d_c_5_4_option_13 : instytuty badawcze
form_section_d_c_5_4_option_14 : jednoosobowa spółka skarbu państwa
form_section_d_c_5_4_option_15 : inne
form_section_d_c_5_4_message_label

form_section_d_c_5_4_message_text

form_section_d_c_5_4_1_sublabel
form_section_d_c_5_4_1_option_1 : tak
form_section_d_c_5_4_1_option_2 : nie
form_section_d_c_5_4_1_message_label

form_section_d_c_5_4_1_message_text

form_section_d_c_5_4_1_a_message_label

form_section_d_c_5_4_1_a_message_text

form_section_d_c_5_4_2_1_message_label

form_section_d_c_5_4_2_1_message_text

form_section_d_c_5_4_2_2_message_label

form_section_d_c_5_4_2_2_message_text

form_section_d_c_5_4_15_message_label

form_section_d_c_5_4_15_message_text

form_section_d_c_5_5_sublabel
form_section_d_c_5_5_message_label

form_section_d_c_5_5_message_text

form_section_d_e_label
form_section_d_e_sublabel
form_section_d_e_option_1 : tak
form_section_d_e_option_2 : nie
form_section_d_e_message_label

form_section_d_e_message_text

form_section_d_e_1_sublabel
form_section_d_e_1_message_label

form_section_d_e_1_message_text

form_section_d_e_2_sublabel
form_section_d_e_2_message_label

form_section_d_e_2_message_text

form_section_d_e_3_sublabel
form_section_d_e_3_message_label

form_section_d_e_3_message_text

form_section_d_e_4_sublabel
form_section_d_e_4_option_1 : form_section_d_e_4_option_1
form_section_d_e_4_option_2 : form_section_d_e_4_option_2
form_section_d_e_4_option_3 : form_section_d_e_4_option_3
form_section_d_e_4_option_4 : form_section_d_e_4_option_4
form_section_d_e_4_message_label

form_section_d_e_4_message_text

form_section_d_e_4_2_1_sublabel
form_section_d_e_4_2_1_message_label

form_section_d_e_4_2_1_message_text

form_section_d_e_4_3_1_sublabel
form_section_d_e_4_3_1_message_label

form_section_d_e_4_3_1_message_text

form_section_d_e_4_3_2_sublabel
form_section_d_e_4_3_2_message_label

form_section_d_e_4_3_2_message_text

form_section_d_e_4_4_1_sublabel
form_section_d_e_4_4_1_option_1 : form_section_d_e_4_4_1_option_1
form_section_d_e_4_4_1_option_2 : form_section_d_e_4_4_1_option_2
form_section_d_e_4_4_1_option_3 : form_section_d_e_4_4_1_option_3
form_section_d_e_4_4_1_message_label

form_section_d_e_4_4_1_message_text

form_section_d_e_4_4_1_3_1_sublabel
form_section_d_e_4_4_1_3_1_message_label

form_section_d_e_4_4_1_3_1_message_text

form_section_d_e_4_4_2_sublabel
form_section_d_e_4_4_2_message_label

form_section_d_e_4_4_2_message_text

form_section_d_e_4_4_3_sublabel
form_section_d_e_4_4_3_message_label

form_section_d_e_4_4_3_message_text

form_section_d_e_4_4_4_sublabel
form_section_d_e_4_4_4_message_label

form_section_d_e_4_4_4_message_text

form_section_d_e_4_4_5_sublabel
form_section_d_e_4_4_5_message_label

form_section_d_e_4_4_5_message_text

form_section_d_e_4_4_6_sublabel
form_section_d_e_4_4_6_message_label

form_section_d_e_4_4_6_message_text

form_section_d_e_5_4_sublabel
form_section_d_e_5_4_option_1 : osoba fizyczna
form_section_d_e_5_4_option_2 : jednoosobowa działalność gospodarcza
form_section_d_e_5_4_option_3 : spółka cywilna
form_section_d_e_5_4_option_4 : spółka jawna
form_section_d_e_5_4_option_5 : spółka partnerska
form_section_d_e_5_4_option_6 : spółka komandytowa
form_section_d_e_5_4_option_7 : spółka komandytowo-akcyjna
form_section_d_e_5_4_option_8 : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
form_section_d_e_5_4_option_9 : spółka akcyjna
form_section_d_e_5_4_option_10 : gminne samorządowe jednostki organizacyjne
form_section_d_e_5_4_option_11 : fundacje
form_section_d_e_5_4_option_12 : stowarzyszenia
form_section_d_e_5_4_option_13 : instytuty badawcze
form_section_d_e_5_4_option_14 : jednoosobowa spółka skarbu państwa
form_section_d_e_5_4_option_15 : inne
form_section_d_e_5_4_message_label

form_section_d_e_5_4_message_text

form_section_d_e_5_4_1_sublabel
form_section_d_e_5_4_1_option_1 : tak
form_section_d_e_5_4_1_option_2 : nie
form_section_d_e_5_4_1_message_label

form_section_d_e_5_4_1_message_text

form_section_d_e_5_4_1_a_message_label

form_section_d_e_5_4_1_a_message_text

form_section_d_e_5_4_2_1_message_label

form_section_d_e_5_4_2_1_message_text

form_section_d_e_5_4_2_2_message_label

form_section_d_e_5_4_2_2_message_text

form_section_d_e_5_4_15_message_label

form_section_d_e_5_4_15_message_text

form_section_d_e_5_5_sublabel
form_section_d_e_5_5_message_label

form_section_d_e_5_5_message_text

form_section_e_1_1_header

form_section_e_1_1_label
form_section_e_1_1_sublabel
form_section_e_1_1_message_label

form_section_e_1_1_message_text

form_section_e_1_2_sublabel
form_section_e_1_2_message_label

form_section_e_1_2_message_text

form_section_e_1_3_sublabel
form_section_e_1_3_option_1 : M
form_section_e_1_3_option_2 : K
form_section_e_1_3_message_label

form_section_e_1_3_message_text

form_section_e_1_4_sublabel
form_section_e_1_4_message_label

form_section_e_1_4_message_text

form_section_e_1_5_sublabel
form_section_e_1_5_message_label

form_section_e_1_5_message_text

form_section_e_1_6_1_label
form_section_e_1_6_1_sublabel
form_section_e_1_6_1_message_label

form_section_e_1_6_1_message_text

form_section_e_1_6_2_sublabel
form_section_e_1_6_2_message_label

form_section_e_1_6_2_message_text

form_section_e_1_6_3_sublabel
form_section_e_1_6_3_message_label

form_section_e_1_6_3_message_text

form_section_f_1_header

form_section_f_1_sublabel
form_section_f_1_option_1 : form_section_f_1_option_1
form_section_f_1_option_2 : form_section_f_1_option_2
form_section_f_1_message_label

form_section_f_1_message_text

form_section_f_1_1_message_label

form_section_f_1_1_message_text

form_section_f_1_2_sublabel
form_section_f_1_2_message_label

form_section_f_1_2_message_text

form_section_f_1_3_sublabel
form_section_f_1_3_option_1 : umowa o pracę na czas określony
form_section_f_1_3_option_2 : umowa o pracę na czas nieokreślony
form_section_f_1_3_option_3 : umowa zlecenie
form_section_f_1_3_option_4 : umowa o dzieło
form_section_f_1_3_option_5 : delegowanie
form_section_f_1_3_option_6 : mianowanie
form_section_f_1_3_option_7 : inne
form_section_f_1_3_message_label

form_section_f_1_3_message_text

form_section_f_1_3_a_message_label

form_section_f_1_3_a_message_text

form_section_f_1_4_sublabel
form_section_f_1_4_option_1 : pełny etat
form_section_f_1_4_option_2 : niepełny etat (należy określić część etatu)
form_section_f_1_4_option_3 : liczba godzin pracy w tygodniu
form_section_f_1_4_option_4 : liczba godzin pracy w miesiącu
form_section_f_1_4_message_label

form_section_f_1_4_message_text

form_section_f_1_4_0_a_sublabel
form_section_f_1_4_0_a_message_label

form_section_f_1_4_0_a_message_text

form_section_f_1_4_0_b_sublabel
form_section_f_1_4_0_b_message_label

form_section_f_1_4_0_b_message_text

form_section_f_1_4_0_c_sublabel
form_section_f_1_4_0_c_message_label

form_section_f_1_4_0_c_message_text

form_section_f_1_4_a_sublabel
form_section_f_1_4_a_message_label

form_section_f_1_4_a_message_text

form_section_f_1_4_a_slownie_sublabel
form_section_f_1_4_a_slownie_message_label

form_section_f_1_4_a_slownie_message_text

form_section_f_1_4_b_1_sublabel
form_section_f_1_4_b_1_message_label

form_section_f_1_4_b_1_message_text

form_section_f_1_4_b_1_slownie_sublabel
form_section_f_1_4_b_1_slownie_message_label

form_section_f_1_4_b_1_slownie_message_text

form_section_f_1_4_b_2_sublabel
form_section_f_1_4_b_2_message_label

form_section_f_1_4_b_2_message_text

form_section_f_1_4_b_2_slownie_sublabel
form_section_f_1_4_b_2_slownie_message_label

form_section_f_1_4_b_2_slownie_message_text

form_section_f_1_6_sublabel
form_section_f_1_6_message_label

form_section_f_1_6_message_text

form_section_f_1_7_1_label
form_section_f_1_7_1_sublabel
form_section_f_1_7_1_message_label

form_section_f_1_7_1_message_text

form_section_f_1_7_2_sublabel
form_section_f_1_7_2_message_label

form_section_f_1_7_2_message_text

form_section_g_header

form_section_g_a_paragraph

form_section_g_b_paragraph

form_section_g_1_label
form_section_g_1_sublabel
form_section_g_1_option_1 : TAK
form_section_g_1_option_2 : NIE
form_section_g_1_message_label

form_section_g_1_message_text

form_section_g_2_sublabel
form_section_g_2_option_1 : TAK
form_section_g_2_option_2 : NIE
form_section_g_2_message_label

form_section_g_2_message_text

form_section_g_3_sublabel
form_section_g_3_option_1 : TAK
form_section_g_3_option_2 : NIE
form_section_g_3_message_label

form_section_g_3_message_text

form_section_g_4_sublabel
form_section_g_4_option_1 : TAK
form_section_g_4_option_2 : NIE
form_section_g_4_message_label

form_section_g_4_message_text

form_section_g_5_a_sublabel
form_section_g_5_a_option_1 : TAK
form_section_g_5_a_option_2 : NIE
form_section_g_5_a_message_label

form_section_g_5_a_message_text

form_section_g_5_b_sublabel
form_section_g_5_b_option_1 : TAK
form_section_g_5_b_option_2 : NIE
form_section_g_5_b_message_label

form_section_g_5_b_message_text

form_section_g_6_a_sublabel
form_section_g_6_a_option_1 : TAK
form_section_g_6_a_option_2 : NIE
form_section_g_6_a_message_label

form_section_g_6_a_message_text

form_section_g_6_b_sublabel
form_section_g_6_b_option_1 : TAK
form_section_g_6_b_option_2 : NIE
form_section_g_6_b_message_label

form_section_g_6_b_message_text

form_section_g_7_header

form_section_g_7_sublabel
form_section_g_7_message_label

form_section_g_7_message_text

form_section_g_8_sublabel
form_section_g_8_message_label

form_section_g_8_message_text

form_section_g_9_sublabel
form_section_g_9_message_label

form_section_g_9_message_text

form_section_attachments_header

form_section_attachments_message_label

form_section_attachments_message_text

form_section_attachments_list_sublabel
form_section_attachments_list_message_label

form_section_attachments_list_message_text

form_section_regulations_header

form_section_regulations_instruction_label
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
ma być własnoręcznie podpisane przez właściwego mocodawcę
(tj. właściciela firmy lub osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z KRS).

Niedopuszczalnym jest złożenie podpisu przez występującego w sprawie pełnomocnika.

form_section_regulations_info_paragraph

form_section_regulations_instruction_paragraph

form_section_regulations_option_1 : y
form_section_regulations_message_label

form_section_regulations_message_text